สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชนากานต์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วเทพ
3. เด็กชายวโรดม  รัตนวรรณ์
 
1. นางกมลพรรณ  อินตะมะ