สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 46.9 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรวุฒิ  คงเอียด
2. เด็กชายพุฒิพงศ  เครือมณี
 
1. นางกานต์พิชชา  สุวรรณโชติ