สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐกร  เอียดทองไสย
 
1. นางสุวรรณา  สารพันธ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทนันท์  ดำเกษ
 
1. นางสุวรรณา  สารพันธ์