สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงดารารัตน์   แซ่ลี้
 
1. นางสาววิภา  กุกามา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศุภนิดา  ดำเป็นไฝ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  ขุนสวัสดิ์