สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิกรกนก  กาเร็ง
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมนทิรา  หีมแอ
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงระวิรรณ  คงเหล่
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงยาวารี  หลีหวัน
2. เด็กหญิงอาซีฟะฮ์  นิสนิ
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส