สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีณา  บูเหร๊ะ
2. เด็กหญิงอมิตา  ยูโส็ะ
 
1. นายดนรอซัค  เหล๊าะเร๊ะ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงซาลีน่า  พันชู
2. เด็กหญิงฟาตีย๊ะ  และสัน
 
1. นางธนิสสรา  ยีเอาะ