สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  หัดคง
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงปวีณา  ภู่โพธิ์
4. เด็กชายอดิสรณ์  แหล๊ะแส๊ะ
5. เด็กชายเฟาซั้น  ม่าหยิ
6. เด็กชายเอาวาลีน  ม่าอูน
 
1. นางจริยา  เพชรัตน์
2. นางจุรีรัตน์  ปาลรัตน์
3. นางพรเพ็ญ  เอกจิตต์