สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรีพร  บัวดำ
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงพัชณิฌา  บุญปราณี
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิจพร  ชิกอี้
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  ประคำศรี
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์