สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสุริยศักดิ์  คงศรี
 
1. นางจารุภรณ์  เล่งสีสัน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุทธิรา  สงเนียม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  แสงหิรัญ
 
1. นางวรรณา  ศรีสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิสา  ขุนจัน
 
1. นางจารุภรณ์  เล่งสีสัน