สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกริช  ดำแก้ว
 
1. นางวิยะดา  ทองสุข