สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพารวี  มั่นคง
2. เด็กชายอธิป  เสมมณี
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง