สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไหมสมสู่
2. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
 
1. นายถนอม  ณะนวล
2. นางสาเหราะ  หลงขาว