สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายปรเมฆ  ชัยเต็ม
2. เด็กชายศราวุฒิ  เรืองหยู
3. เด็กชายสมบูรณ์  อาสากิจ
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67.4 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  คลังธาร