สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.8 ทองแดง 11 1. เด็กชายภูวดล  นุ้ยสวี
2. เด็กหญิงเอเซีย  สุขคง
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายซือบรี  นั่นแน่
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม