สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณภัทร  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  อินสองทอง
3. เด็กชายอัครพล  ชูทอง
 
1. นางภารุจี  ศรีสุวรรณ
2. นางเสาวนีย์  ชูเสน