สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงศศิธร  ติ้วสุย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมโชติ
3. เด็กหญิงอัญชนา  มณีรัตน์
 
1. นางรุ่งฤดี  ชัยเชื้อ
2. นางลำใย  รุ่งเรือง