สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชาดา  นาเกลือ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูช่วย
 
1. นางสาวดรุณี  มะโนเรศน์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 65.4 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงเปมิกา  ใหม่แก้ว
 
1. นางสนองรัก  เพชรประกอบ