สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 65.4 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงเปมิกา  ใหม่แก้ว
 
1. นางสนองรัก  เพชรประกอบ