สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศศินา  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวสรวงทิพย์  แท่นประมูล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  รักไทร
 
1. นางสาวสรวงทิพย์  แท่นประมูล
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงดารินทร์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวอำนวยพร  ชาลิผล