สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเลียบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายวรวีย์  เอียดนุ้ย
 
1. นายปรีชา  สุขธรณ์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพันธกานต์  โต๊ะบ่าเหม
2. เด็กชายฟีฟ่า  เจ๊ะหมะหลี
3. เด็กชายอาสิทธิ์  สันขะหรี
 
1. นายปรีชา  สุขธรณ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  โต๊ะบ่าหมะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่งวงศ์
3. เด็กหญิงวนิดา  ขุนดำ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  นิภานันท์