สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงนูรฮายา  หมะหลี
 
1. นางยุสณี  ระหัด
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนาธรณ์  อูมา
2. เด็กหญิงนูรินดา  ละแม
3. เด็กหญิงภาดา  หลีเล๊าะ
4. เด็กหญิงวิภาณี  หลีเล๊าะ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ทองนิล
6. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  สามะอาลี
 
1. นายวรพจน์  มณี
2. นางสาวสมปอง  เพ็ชรศรี
3. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  ชูมุง
2. เด็กหญิงรุสมะห์  สะมะลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงสุรัยดา  โส๊ะสาสู
 
1. นางสาวสมปอง  เพ็ชรศรี
2. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชิดชนก  สมาน
2. เด็กหญิงซูซานา  มะแซ
3. เด็กหญิงพลอย  มะรง
4. เด็กหญิงลัยลา  หมิงหมะ
5. เด็กหญิงสาฝีน๊ะ  สะมะลาเต๊ะ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ขะหงี
 
1. นายถาวร  วัดฑะทอง