สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนางฟ้า  ตินสาว
 
1. นางประดับ  ทองเจือเพชร
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายสราวุธ  เล๊าะเหม
2. เด็กหญิงหน่อย  รักษ์ปลอด
3. เด็กหญิงอามีเร๊าะ  มามะ
 
1. นางประดับ  ทองเจือเพชร