สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาย  รักษ์ปลอด
2. เด็กหญิงนาตาชา  จอมสุริยะ
3. เด็กหญิงหน่อย  รักษ์ปลอด
 
1. นางประดับ  ทองเจือเพชร