สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 28.57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนีดา  เหล๊าะ
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม