สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงคอตีเย๊าะ  เจะอูมา
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม