สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 14.3 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงละออทิพย์  ขวัญทองยิ้ม
 
1. นางสาวณิชากร  วันหะรับ