สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายชรินทร์  ไชยศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  มุสอแยนา
3. เด็กชายอัสนะ  มะยิ
 
1. นายจารึก  ยกรัตน์