สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณณิกา  หลงโดย
2. เด็กหญิงซารีนา  โต๊ะเส็น
3. เด็กหญิงรอไอมี  เจ๊ะหมะสอง
4. เด็กหญิงรุ่งวารี  หมินโส๊ะ
5. เด็กหญิงอริสา  หมัดเส๊าะ
6. เด็กหญิงอารียา  หลำยะสิทธิ์
 
1. นางอารีย์  จันทร์คล้าย