สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนขี้แรด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายจินดาพล  สารดิษฐ์
 
1. นางสาวอัมพวัน  อะวะภาค