สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงภรรพษา  หมัดแอ
 
1. นางเจษฎาพร  สาแหละ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม
 
1. นางเจษฎาพร  สาแหละ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงซอนญ้า  รักหมัด
2. เด็กหญิงนดา  บินร่อหีม
 
1. นายอนุรักษ์  ศรีชะนนท์