สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศศินา   นิลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ   เหล๊าะเหม
3. เด็กหญิงสุรัชวดี   และขรี
 
1. นายไสว   ถาวรสุข
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฟิรดาวส์   และมินา
2. เด็กหญิงสุพรรณี   หมะหลี
3. เด็กชายไซนาลอาบีดีน   ฮะ
 
1. นายไสว   ถาวรสุข
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  ราชแก้ว
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมีนา  หวันสะเม๊าะ
 
1. นางจรรยา   สินน้อย