สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70.34 เงิน 4 1. เด็กชายนันท์นภัส   เหล๊าะเหม
2. เด็กชายเจษฎา   หมานโส๊ะ
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา   หมัดยะมา
2. เด็กหญิงสุไรยา  เกโส๊ะ
 
1. นายธนาวุฒิ  หมะขะเหร็ม
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  ราชแก้ว
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  ราชแก้ว
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงมีนา  หวันสะเม๊าะ
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงมีนา  หวันสะเม๊าะ
 
1. นางจรรยา   สินน้อย