สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 1. เด็กชายดรุมาศ  หมากปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
3. เด็กชายสุไรซ่า  ลาเตะ
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
2. นายวิษณุ  พาหุรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
2. เด็กหญิงสุไรซ่า  ลาเตะ
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
2. นายวิษณุ  พาหุรัตน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ผุยวันดี
2. เด็กชายสุกรี  หมากปาน
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิก  ลิลา
 
1. นายวิษณุ  พาหุรัตน์
2. นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตนา  หมัดเล๊ะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
3. เด็กหญิงสุไรซ่า  ลาเตะ
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
2. นางสาวแฉล้ม  ไชยแก้ว