สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตนา  หมัดเล๊ะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
3. เด็กหญิงสุไรซ่า  ลาเตะ
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
2. นางสาวแฉล้ม  ไชยแก้ว