สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 1. เด็กชายดรุมาศ  หมากปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
3. เด็กชายสุไรซ่า  ลาเตะ
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
2. นายวิษณุ  พาหุรัตน์