สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชนนิกานต์  อะหลี
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงยุสรอ  เอียดหวัง
 
1. นางอัจฉรา   พืชพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  หวันหมะ
 
1. นายเปลื้อง  จิตภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวิภาวี  ธรรมราช
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
2. เด็กหญิงอรวรรณ์  เอียดวารี
3. เด็กหญิงใหมยณี   สอกา
 
1. นางสมถวิล  ร่มสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เหลาะเหล็ม
2. เด็กหญิงนุสลีซา  หมานฝา
3. เด็กหญิงวรัญรัตน์  เลี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสมถวิล  ร่มสกุล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชนนิกานต์  อะหลี
2. นางสาวนุสรา  น้อยผา
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  รัตนคันทรง
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงญรินทร์ดา  หีมหัด
2. เด็กหญิงสลิลดา  เหสุข
3. เด็กหญิงอัจรา  บิลหัด
 
1. นางบำเพ็ญ  จันทรัตน์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฤทธิบูรณ์
2. เด็กหญิงนารีซ่า  เหสุข
 
1. นางบำเพ็ญ  จันทรัตน์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา