สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชนนิกานต์  อะหลี
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงยุสรอ  เอียดหวัง
 
1. นางอัจฉรา   พืชพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  หวันหมะ
 
1. นายเปลื้อง  จิตภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวิภาวี  ธรรมราช
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชนนิกานต์  อะหลี
2. นางสาวนุสรา  น้อยผา
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  รัตนคันทรง