สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
2. เด็กหญิงอรวรรณ์  เอียดวารี
3. เด็กหญิงใหมยณี   สอกา
 
1. นางสมถวิล  ร่มสกุล
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา