สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เหลาะเหล็ม
2. เด็กหญิงนุสลีซา  หมานฝา
3. เด็กหญิงวรัญรัตน์  เลี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสมถวิล  ร่มสกุล
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา