สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 48.97 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอาบีดิ้น  หมัดดู่เหม
2. เด็กชายอุสตาด  หลีเจิญ
 
1. นางเกศราภรณ์   สายกิ้มซ้วน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. นายคมศาสตรา  เหร็มแอ
2. นายศิรศักดิ์  ล่าเส๊าะ
 
1. นายจรูญ  ทองแท้
2. นายธนู  ทองมี