สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงฮุสนา  หมะสะอะ
 
1. นางวรรณา  ศิวะทัต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงซูรีนา  ขาหรีดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงมาราตี  สิงหาด
3. เด็กหญิงรัตนาพร  วรพินธ์
4. เด็กชายอนุวัฒ  แก้วนวล
5. เด็กชายอาดีลัน  ยะโก๊ะ
 
1. นางจิรวัสส์  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวสุไรยา  สะมะลาเต๊ะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอารีย์ณี  โอะหมาน
 
1. นางฮารีม๊ะ  ยีด่อเหล๊าะ