สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายไชยยา  ภูมินา
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  หมานดน
2. เด็กชายศราวุฒิ  เจ๊ะโส๊ะ
3. เด็กชายโสภณัฐ  รงค์รัตน์
 
1. นายมาโนช  สุวรรมณี
2. นายสวิน  แหละหมัด