สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่องเขา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หิรัญวิริยะ
 
1. นางดวงแข   หนูสุก