สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่องเขา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงประสานสุข  ทองแก้วเจริญ
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์พรหม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 14 1. เด็กชายซันเดย์  สิงห์พรหม
2. เด็กหญิงอนงค์นุช  พุทธกูล
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์พรหม