สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  ยีหมัด
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชญาดา  มาเด็น
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.04 เงิน 5 1. เด็กชายรุสลัน  ล่อฮอย
2. เด็กชายอนุชา  ล่าบู
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวุฒ  และเหาะ
2. เด็กชายฝิกรี  เจะหมะ
3. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  หมะสมาน
4. เด็กชายสัญญา  หมัดหมัน
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  หีมหมีนทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
2. นายเกษม  บูหัส
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายมูเซาวิด  หมานยอ
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ