สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายชิตวร  จันทองไฝ
2. เด็กชายรชต  มะสมาน
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงดีนัสร์  ปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรีซา  หมานโส๊ะ
3. เด็กหญิงยามีล๊ะห์  หมานยอ
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ