สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอารีนา  ดีหมัด
 
1. นางฉลวย  นะวัฒกุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สอหัด
 
1. นางสาวสกูล  คำมณี