สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงซูดาอีย์  ราชชำรอง
2. เด็กชายธราดล  หลีอี
3. เด็กชายอิมรอน  ราชชำรอง
 
1. นายธนนท์  สุวรรณษานนท์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงอลิสตาร์  เหะเหร็ม
 
1. นายธนนท์  สุวรรณษานนท์
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติมา  ล่าเม๊าะ
2. เด็กหญิงซารีนี  สันเด็น
3. เด็กหญิงสุชาดา  หลำเก็ม
 
1. นางยุวดี  ทองด้วง
2. นางสาวเร๊าะหนา  เล๊าะเต๊ะ