สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนุดร์มี  ด่อเล๊าะ
 
1. นางสาวใสหน๊ะ  ตาเฮร์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.13 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพิชญะ  จันทอง
2. เด็กชายภาราดร  ทองช่าง
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย