สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงซูไรดา  เม้งซู
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อาบู
3. เด็กหญิงอนุสรา  ดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวจาริณี  อัตถเจริญสุข
2. นางสาวหวันโสภา  ชายหัด